หน้าแรก

คลิปวิดีโอ จังหวัดลำพูน

ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวจัดซื้อจัดจ้างหนังสือส่งอำเภอข่าวทั้งหมด

เกษตรลำพูน ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนเกษตรกรผู้ปลูกอินทผาลัม ไม้ผลมูลค่าสูง ณ สวนทองมาอินทผาลัม อำเภอแม่ทา

เกษตรลำพูน ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การผลิตทุเรียนของเกษตรกร ณ สวนม่อนทุเรียนแม่ทา อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

เกษตรลำพูน ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การปลูกไม้ผลมูลค่าสูง (ทุเรียน) ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน

เกษตรลำพูน ร่วมดำเนินการกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ณ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

เกษตรลำพูน ร่วมลงพื้นที่พร้อมคณะทำงานตรวจรับรองโครงการส่งเสริมการบริโภคและใช้วัตถุดิบสินค้า Q (Q Market) และโครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q (Q Restaurant) จังหวัดลำพูน ปี พ.ศ.2567

เกษตรลำพูน ร่วมการอบรมพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน (เวที ก)

เกษตรลำพูน ร่วมการประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย ปี 2567

เกษตรลำพูน ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การผลิตกาแฟโรบัสต้า ในพื้นที่อำเภอลี้☕️🌳

เกษตรลำพูน ร่วมออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่ อำเภอเมืองลำพูน

เกษตรลำพูน ร่วมออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่ อำเภอเมืองลำพูน

ประกาศจังหวัดลำพูน เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งด้วยวิธีประกวดราคาอิเลคทรอนิคส์ (e-bidding)

0 comments

จังหวัดลำพูนประกาศซื้อรถยนต์ปี 2563

ประกาศจังหวัดลำพูน  เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งด้วยวิธีประกวดราคาอิเลคทรอนิคส์ (e-bidding)

0 comments

Posts not found

ข่าวประชาสัมพันธ์