หน้าแรก

ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวจัดซื้อจัดจ้างหนังสือส่งอำเภอข่าวทั้งหมด

เกษตรลำพูน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำพูน

เกษตรลำพูน ร่วมรับฟัง Clinic IT ครั้งที่ 2 ปี 2567

เกษตรลำพูน การประชุมคณะทำงานการควบคุมภายในของสำนักงานเกษตรจังหวัด

เกษตรลำพูน ส่งมอบต้นกล้าและเมล็ดพันธ์ุผัก ภายใต้กิจกรรมพัฒนาฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำแม่ทา

เกษตรลำพูน ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

เกษตรลำพูน ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวาย พระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

เกษตรลำพูน ร่วมเดินแบบการกุศล “ผ้าเมือง ผ้าไทย ผ้าไหมลำพูน ใส่ให้สนุก ได้ทุกสมัย”

เกษตรลำพูน ร่วมประชุมระดับชาติ เรื่อง มลพิษทางอากาศ PM2.5 ครั้งที่ 1 (Thailand National PM 2.5 Forum) หัวข้อ “อากาศสะอาด : ความรับผิดชอบร่วมของรัฐ เอกชน และประชาสังคม”

เกษตรลำพูน ส่งมอบต้นกล้าและเมล็ดพันธ์ุผัก ภายใต้กิจกรรมพัฒนาฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำแม่ทา

เกษตรลำพูน ร่วมประชุมระบบการแจ้งเตือน และการวิเคราะห์ภัยคุกคาม/ประเด็นปัญหา ระดับจังหวัด

ประกาศจังหวัดลำพูน เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งด้วยวิธีประกวดราคาอิเลคทรอนิคส์ (e-bidding)

0 comments

จังหวัดลำพูนประกาศซื้อรถยนต์ปี 2563

ประกาศจังหวัดลำพูน  เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งด้วยวิธีประกวดราคาอิเลคทรอนิคส์ (e-bidding)

0 comments

Posts not found

ข่าวประชาสัมพันธ์