ข่าวประชาสัมพันธ์

ทีมงาน จิตอาสาทำดีด้วยหัวใจ

4 มีนาคม 2563 นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน นำทีมคณะข้าราชการในสังกัด ร่วมปลูกผักเศรษฐกิจพอเพียง ณ บริเวณสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน

Leave a Reply