ข่าวประชาสัมพันธ์

หัวหน้าฝ่ายบริหารฯ ประชุมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายภาคราชการ

วันที่ 20 กันยายน 2564 เวลา 08.30 น. นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นางเบ็ญจรัตน์ ปิยะมัยคงเดช หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป เข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายภาคราชการ ภาคประชาสังคมและหน่วยงานอิสระในการต่อต้านการทุจริตจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564ฯ โดยนายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดการประชุม ณ ห้องประชุมหอศิลป์สลาเลาเลือง วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน

Leave a Reply