ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูนร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานและการบริหารงบประมาณของคณะกรรมาธิการฯ วุฒิสภา

วันที่ 21 กันยายน 2564 เวลา 09.30 – 12.00 น. นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นางสาวประหยัด มะโนพะเส้า หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ พร้อมด้วยนางสาวอุบลวรรณ รักษ์ธรรม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานและการบริหารงบประมาณของคณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ วุฒิสภา เพื่อรายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายโครงการภายใต้กรอบนโยบายฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โครงการพัฒนาและยกระดับเกษตรกรยุคใหม่ และฟาร์มเกษตรยุคใหม่เพื่อการท่องเที่ยว (Smart Farming) พร้อมทั้งเสนอแนวทางการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมด้านการเกษตร ภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เริ่มคลี่คลาย ณ ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน โดยมีพลเอกชาตอุดม ติตถะสิริ ประธานคณะกรรมาธิการ เป็นประธานการประชุม

Leave a Reply