ข่าวประชาสัมพันธ์

กษจ.ลำพูนร่วมพิธีการมอบรางวัลประกวดแปลงใหญ่ดีเด่น ระดับประเทศ ปี 2564

วันที่ 21 กันยายน 2564 เวลา 11.00 น. จังหวัดลำพูน โดยนางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน พร้อมหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน รองนายกเทศมนตรีตำบลริมปิง ร่วมพิธีการมอบรางวัลประกวดแปลงใหญ่ดีเด่น ระดับประเทศ ปี 2564 โดยแปลงใหญ่ลำไย ตำบลริมปิง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ได้รับรางวัลชมเชยในการประกวดครั้งนี้ โดยมีคณะกรรมการกลุ่มเข้าร่วม จำนวน 15 คน รวมทั้งสิ้น 25 คน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลริมปิง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

Leave a Reply