ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ วุฒิสภา ติดตามผลการดำเนินงานเกษตรกรรุ่นใหม่ จังหวัดลำพูน 👩🏻‍🌾

วันอังคาร ที่ 21 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยนางจงกล เพ็งวันหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร นางสาวประหยัด มะโนพะเส้า หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการบริหารงบประมาณ ของกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ วุฒิสภา นำโดย พลเอกชาตอุดม ติตถะสิริ ประธานคณะกรรมาธิการ และคณะ ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการภายใต้กรอบนโยบายฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โครงการพัฒนาและยกระดับเกษตรยุคใหม่และฟาร์มเกษตรยุคใหม่เพื่อการท่องเที่ยว โดยมี YSF ต้นแบบร่วมนำเสนอผลงานจำนวน 7 ฟาร์ม ได้แก่ ก่อร่างสร้างผักเกษตรอินทรีย์ บ้านสวนลำดวนพัช อิจิมาฟาร์ม วสช.กลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่บ้านล้องเครือกวาว ฟาร์มเห็ดบ้านโฮ่ง เขียวก้านตองออร์แกนิคฟาร์ม และ COZ garden group ณ ก่อร่างสร้างผักเกษตรอินทรีย์ ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

Leave a Reply