ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน พร้อมเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่ในการประหยัดพลังงาน

วันที่ 21 กันยายน 2564 นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์บริการข้อมูลด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเคลื่อนที่ (Energy Mobile Unit) ปี 2564ให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน สำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอ เพื่อนำไปปรับใช้ในการดำเนินงาน โดยมีนายพฤหัส บุญมาตา หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมกิจการพลังงาน สำนักงานพลังงานจังหวัดลำพูน เป็นวิทยากรบรรยาย ความรู้ด้านการประหยัดพลังงาน ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

Leave a Reply