ข่าวประชาสัมพันธ์

กลุ่มอารักขาพืช ร่วมลงพื้นที่สำรวจโรคและแมลงศัตรูพืชในนาข้าว ตำบลบ้านปวง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน

วันที่ 23 กันยายน 2564 นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้กลุ่มอารักขาพืช นำโดยนางทวีวรรณ ชำนาญอาสา หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มอารักขาพืช ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จ.ลำพูน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปวง และผู้นำชุมชน ร่วมลงพื้นที่สำรวจโรคและแมลงศัตรูพืชในนาข้าว พื้นที่หมู่ที่ 8,9 ตำบลบ้านปวง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน สำรวจพบ ดังนี้ 1.พบอาการของโรคถอดฝักดาบ 2.การระบาดของโรคใบไหม้ 3.พบการร่องรอยที่จะเกิดโรคกาบใบแห้ง ในการนี้คณะสำรวจฯพิจารณาแล้ว ได้ให้คำแนะนำในการควบคุมกำจัดโรค เพื่อป้องกันความเสียหายไม่ให้ถึงระดับเศรษฐกิจ และแนะนำแนวทางปฏิบัติในการปลูกข้าวคุณภาพเพื่อให้ได้ผลผลิตเพิ่มมากขึ้นในรอบปลูกหน้า

Leave a Reply