ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมพื้นที่อำเภอบ้านโฮ่ง

วันที่ 5 มีนาคม 2563 นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน เกษตรอำเภอบ้านโฮ่ง เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโฮ่ง ให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูลชุมชนต้นแบบเกษตรอินทรีย์และแปลงใหญ่ในพื้นที่อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน แก่นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ณ ชุมชนต้นแบบเกษตรอินทรีย์ บ้านป่าป๋วย หมู่ 3 ตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน มีการนำเสนอข้อมูลการขับเคลื่อนและแนวทางการพัฒนาขุมชน การดำเนินงานแปลงใหญ่ลำไย หมู่ 3 บ้านป่าป๋วย โดยท่านผู้ตรวจราชการฯ ได้เสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน และตอบข้อซักถามของสมาชิกกลุ่ม รวมถึงหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดลำพูนร่วมสนับสนุนข้อมูล

Leave a Reply