ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูนประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือน กันยายน 2564

วันที่ 29 กันยายน 2564 เวลา 08.30 น.นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนกันยายน 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน มีหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย เกษตรอำเภอ ผู้แทนเกษตรอำเภอและเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม มีการรายงานผลการดำเนินงานเดือนที่ผ่านมา รวมถึงร่วมวางแผนการปฏิบัติงานในเดือนตุลาคม 2564 เป็นต้น

Leave a Reply