ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูนพร้อมใจเคารพธงชาติ

วันที่ 30 กันยายน 2564 นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน นำหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน ร่วมกันเคารพธงชาติ บริเวณด้านหน้าสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน และถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกันโอกาสเกษียณอายุราชการ 30 กันยายน 2564

Leave a Reply