ข่าวประชาสัมพันธ์

นวส.ลำพูน เข้าร่วมประชุมเชื่อมโยงคณะกรรมการเครือข่าย ศพก.แปลงใหญ่ ณ ห้องประชุมเกษตรจังหวัดสุโขทัย

วันที่ 4-6 มีนาคม 2563 นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นางสาวเสาวภา สวัสดิมงคล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนายพสิษฐ์ สุขสวัสดิ์ ประธานแปลงใหญ่ระดับจังหวัด จังหวัดลำพูน ร่วมประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานคณะกรรมการเครือข่าย ศพก และแปลงใหญ่ ระดับประเทศ ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุม สำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย โดยมีนายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้ และลงพื้นที่แปลงใหญ่มะม่วงโชคอนันต์ ตำบลน้ำขุม อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดแปลงใหญ่ระดับประเทศ ปี 2562

Leave a Reply