ข่าวประชาสัมพันธ์

กษจ.ลำพูนและคณะข้าราชการในสังกัด สภากาแฟ บริเวณสำนักงานฯ

วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2563 เวลา 07.30 น. นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน เป็นประธาน “สภากาแฟ สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน” ณ บริเวณด้านข้างสำนักงาเกษตรจังหวัดลำพูน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสามัคคี บูรณาการ สร้างความเข้าใจ ของบุคลากร สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน ทุกคนนำ ของหวาน อาหารคาว ผลไม้ และเครื่องดิ่ม มารับประธานร่วมกัน และ ก่อนดำเนินกิจกรรม ได้มีการเคารพธงชาติ บริเวณหน้าเสาธง สำนักงาน สวดมนต์ไห้วพระ หลังจากนั้น รับประธานอาหารร่วมกัน พูดคุย แบบพี่ แบบน้อง สร้างความเข้าใจร่วมกัน ท้ายสุด เกษตรจังหวัดลำพูน มอบรางวัลให้กับผู้โชคดี ประจำวัน และ แยกย้ายเพื่อดำเนินงานตามบทบามหน้าที่ของตนเองต่อไป

Leave a Reply