ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูนวางพวงมาลา น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ร.9

วันที่ 13 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน จัดพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหราราช บรมนาถบพิตร มีนางสาวประหยัด มะโนพะเส้า หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีฯ มีหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่ายพร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน เข้าร่วม มีการวางพวงมาลาเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหราราช บรมนาถบพิตร การกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน โดยเป็นการปฎิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) อย่างเคร่งครัด

Leave a Reply