ข่าวประชาสัมพันธ์

หัวหน้ากลุ่มยุทธ์ฯ และคณะ ร่วมติดตามโครงการยกระดับแปลงใหญ่

วันที่ 14 ตุลาคม 2564 เวลา 10.30 น. จังหวัดลำพูน โดยนางสาวประหยัด มะโนพะเส้า หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดลำพูน และหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูนร่วมติดตามโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ณ ที่ทำการกลุ่มแปลงใหญ่ลำไย ตำบลน้ำดิบ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน โดยได้รับการสนับสนุนวัสดุ ครุภัณฑ์ ประกอบด้วย โดรนเพื่อการเกษตร เตาอบแห้งไฟฟ้าแสตนเลส ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ เครื่องคัดขนาดลำไย ตะกร้าพลาสติกหูเหล็กเกรดเอ โดยกลุ่มได้มีการเพิ่มมูลค่าลำไยทั้งในและนอกฤดู เกิดสินค้าลำไยที่หลากหลาย เกิดการรวมกลุ่มเกษตรกรที่เข้มแข็ง สร้างรายได้ให้แก่กลุ่มเกษตรกรของตำบลน้ำดิบ อำเภอป่าซางต่อไป โดยมีเกษตรอำเภอป่าซาง เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอป่าซาง ประธานและคณะกรรมการแปลงใหญ่ ร่วมให้ข้อมูลและรับการติดตามให้คำแนะนำในครั้งนี้

Leave a Reply