ข่าวประชาสัมพันธ์

หัวหน้ากลุ่มยุทธ์ฯและคณะ ลงพื้นที่แปลงใหญ่ในเขตพื้นที่อำเภอบ้านโฮ่ง

วันที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 11.00 น. จังหวัดลำพูน โดยนางสาวประหยัด มะโนพะเส้า หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน ลงพื้นที่ติดตามโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ณ ที่ทำการกลุ่มแปลงใหญ่มะม่วง ตำบลเหล่ายาว อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน โดยมีนายรุ่งเรือง มายาง ประธานกลุ่มแปลงใหญ่ฯ พร้อมคณะกรรมการให้ข้อมูลในการติดตามในครั้งนี้ และมีนางศรีพรรณ์ คำสงค์ เกษตรอำเภอบ้านโฮ่ง และนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอ ร่วมให้ข้อมูลและให้แนวทางในการขับเคลื่อนกลุ่มฯ โดยกลุ่มได้รับการสนับสนุนของโครงการ ประกอบด้วย รถฟาร์มแทรคเตอร์ขนาด 40 แรงม้า บุ๋งกี๋ (อุปกรณ์ต่อพ่วง) ใบมีดสำหรับบุ้งกี๋ (อุปกรณ์ต่อพ่วง) จอบหมุน (อุปกรณ์ต่อพ่วง) เครื่องตัดหญ้า (อุปกรณ์ต่อพ่วง) รถไถพรวนดิน เครื่องตัดแต่งกิ่งไม้สูงไร้สาย โดรนเพื่อการเกษตร เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง ตระกร้าพลาสติกเกรดเอ ถุงห่อผลไม้ เพื่อยกระดับผลผลิตให้ได้คุณภาพ โดยนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้เพื่อลดต้นทุนการผลิต ทั้งยังเกิดประโยชน์สร้างความเข้มแข็งแก่กลุ่ม ทั้งนี้คณะผู้ติดตามได้ให้คำแนะนำการใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่า และเป็นประโยชน์มากที่สุด และส่งเสริมเกษตรกรรุ่นใหม่เพื่อพัฒนากลุ่มด้านเทคโนโลยีและการตลาดต่อไป

Leave a Reply