ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูนร่วมประชุมขับเคลื่อนแนวทางการประชาสัมพันธ์จังหวัด ปี 2565

วันที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 14.30 น. นางสาวประหยัด มะโนพะเส้า รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นางสาวอุบลวรรณ รักษ์ธรรม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนแนวทางการประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อร่วมพิจารณาประเด็นการประชาสัมพันธ์ตามภารกิจและงบประมาณของหน่วยงาน และนโยบายที่สำคัญ ตามประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดลำพูน ณ ห้องประชุมหริภุญชัย ศาลากลางจังหวัดลำพูน โดยมีนายบุญส่ง ไชยมณี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุม

Leave a Reply