ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด เดือน ตุลาคม 2564 ติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล

วันที่ 25 ตุลาคม 2564 นางสาวประหยัด มะโนพะเส้า หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดลำพูน ประชุมคณะกรมการจังหวัดลำพูน นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประจำจังหวัด ครั้งที่ 10/2564 ประจำเดือน ตุลาคม 2564 โดยมีนายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมฯ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล มี หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดลำพูน เข้าาร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน และร่วมประชุมในระบบวีดีทัศน์ทางไกลกระทรวงมหาดไทย ผ่านโปรแกรม Cisco Jabber

Leave a Reply