ข่าวประชาสัมพันธ์

หัวหน้ากลุ่มยุทธ์และทีมงาน ติดตามโครงการขยายผลเกษตรกรรมยั่งยืน

วันที่ 27 ตุลาคม 2564 เวลา 10.30 น. จังหวัดลำพูน โดยนางสาวประหยัด มะโนพะเส้า หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน ลงพื้นที่ติดตามโครงการขยายผลเกษตรกรรมยั่งยืน ณ แปลงเกษตรกร บ้านสบปะ ตำบลริมปิง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โดยมีนางสุทิน ดีอุโมงค์ รักษาการราชการแทนเกษตรอำเภอเมืองลำพูน และนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอ ร่วมให้ข้อมูลการดำเนินการโครงการ และการขยายผลการดำเนินการโครงการเกษตรกรรมยั่งยืนต่อไป

Leave a Reply