ข่าวประชาสัมพันธ์

กษจ. ลำพูน และทีม ติดตามที่ทำกลุ่มแปลงใหญ่ริมปิง

วันที่ 27 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. จังหวัดลำพูน โดยนางสาวประหยัด มะโนพะเส้า หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน ลงพื้นที่ติดตามโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ณ ที่ทำการกลุ่มแปลงใหญ่ลำไย ตำบลริมปิง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โดยมีประธานกลุ่มแปลงใหญ่ฯ นายชูชาติ รวมไทย พร้อมคณะกรรมการให้ข้อมูลในการติดตามในครั้งนี้ และมีนางสุทิน ดีอุโมงค์ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอเมืองลำพูน และนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอ ร่วมให้ข้อมูลและให้แนวทางในการขับเคลื่อนกลุ่มฯ โดยกลุ่มได้รับการสนับสนุนของโครงการ ประกอบด้วย โดรนเพื่อการเกษตร เลื่อยยนต์ตัดแต่งกิ่ง เครื่องตัดหญ้าสะพายข้ออ่อน เครื่องตัดช่อผล ฉลากสินค้า ตะกร้าพลาสติก พาเลทพลาสติก โต๊ะแสตนเลส เครื่องรัดกล่อง เครื่องชั่ง สายพลาสติกรัดกล่อง แฮนด์พาเลท แอร์บั๊บเบิ้ล เครื่องคัดขนาดลำไย เพื่อลดต้นทุนการผลิต และการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาปรับใช้ในแปลงใหญ่ โดยเน้นย้ำให้กลุ่มดำเนินการให้เกิดประโยชน์สร้างความเข้มแข็งแก่กลุ่ม ทั้งนี้คณะผู้ติดตามได้ให้คำแนะนำส่งเสริมเกษตรกรรุ่นใหม่เพื่อพัฒนากลุ่มด้านเทคโนโลยีและการตลาด และการใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่า และเป็นประโยชน์มากที่สุดต่อไป

Leave a Reply