ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน เข้าร่วมการสัมมนาวิชาการ “Disruptive Change: เกษตรไทยต้องเปลี่ยนโฉม”

วันที่ 28 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. นางสาวประหยัด มะโนพะเส้า หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน เข้าร่วมการสัมมนาวิชาการ “Disruptive Change: เกษตรไทยต้องเปลี่ยนโฉม” โดยมี ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกณ์ เป็นประธานเปิดงานและปาฐกถาพิเศษ นโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นอกจากนี้ มีการบรรยายพิเศษ “การปรับตัวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์” โดย ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยคณะวิทยากรผู้ร่วมเสวนา ได้แก่ นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา นายกสมาคมเศรษฐศาสตร์เกษตรฯ รศ.ดร.วิษณุ อรรถวานิช คณะเศรษธูศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คุณผกากาญจน์ ภู่พุดตาล เกษตรกรผู้ปลูกข้าว คุณสมิต ทวีเลิศนิธิ กรรมการผู้จัดการ บริษัท นิธิฟู้ดส์ จำกัด ทั้งนี้ การสัมมนาดังกล่าว จัดโดยสมาคมเศรษฐศาสตร์เกษตรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผ่านการถ่ายทอดสด ระบบออนไลน์ ZOOM และ Live Facebook Fanpage เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชน

Leave a Reply