ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตร​ลำพูนร่วมกับจังหวัดพัฒนาคุณภาพ​ชีวิตในชุมชนบ้านน้ำก้อ ภายใต้ ก้อ Sand Box

วันที่ 28 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. นางสาว​ประหยัด​ มะ​โน​พะ​เส้า​ หัวหน้า​กลุ่ม​ยุทธศาสตร์​และ​สารสนเทศ​ รักษาราชการ​แทน​เกษตรจังหวัดลำพูน เข้าร่วมประชุมติดตาม​ความก้าวหน้า​และ​รายงานผลการดำเนินงานขับเคลื่อน​การส่งเสริมการพัฒนา​คุณภาพ​ชีวิตในชุมชนบ้านน้ำก้อ ตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน โดยสำนักงาน​เกษตร​จังหวั​ดล​ำ​พูน​ได้ส่งเสริมด้านการเกษตรจำนวน 5 โครงการเช่น สนับสนุนแมลงศัตรู​ธรรมชาติ, สนับสนุนและให้ความรู้​เรื่องสารชีวภัณฑ์, ส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่เกษตร และการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน โดยมีท่านผู้ว่าราชการ​จังหวัด​ล​ำ​พูน​ นายวรยุทธ​ เนาวรัตน์​ เป็น​ประธาน​ และมีท่านรอง ผวจ.ทั้งสองท่านเข้าร่วม ณ ห้องประชุม​จาม​เทวี ศาลากลาง​จังหวั​ดล​ำ​พูน​

Leave a Reply