ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูนประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือน ตุลาคม 2564

วันที่ 29 ตุลาคม 2564 เวลา นางสาวประหยัด มะโนพะเส้า หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน มีหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย เกษตรอำเภอ ผู้แทนเกษตรอำเภอและเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูนที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดลำพูน(เกษตรที่สูง) เข้าร่วมการประชุม มีการรายงานผลการดำเนินงานเดือนที่ผ่านมา รวมถึงร่วมวางแผนการปฏิบัติงานในเดือน พศฤจิกายน 2564 เป็นต้น

Leave a Reply