ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้บริหารระดับจังหวัดประชุมเพื่อบริหารจัดการองค์การปีงบประมาณ 2565

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นางสาวประหยัด มะโนพะเส้า หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดลำพูน ประชุมหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย เพื่อชี้แจงข้อราชการ การจัดสรรงบบริหารจัดการแนวทางในการจัดทำแผนงานโครงการและกำหนดค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ณ ห้องทำงานเกษตรจังหวัดลำพูน โดยมีหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย เข้าร่วม

Leave a Reply