ข่าวประชาสัมพันธ์

ยุทธศาสตร์เกษตรลำพูนประชุมเข้ม ชี้แผนวางแนว Next Normal

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. นางสาวประหยัด มะโนพะเส้า หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ เพื่อชี้แจงข้อราชการ แผนการปฏิบัติงาน รวมถึงแนวทางดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ให้สอดรับและเชื่อมโยงกับแนวทางปฏิบัติงานยุค Next Normal 2022 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีเจ้าหน้าที่กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ เข้าร่วมการประชุม ณ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน

Leave a Reply