ข่าวประชาสัมพันธ์

หัวหน้ากลุ่มยุทธ์ฯ และทีมงาน ร่วมประชุมคณะทำงานจัดตลาดนัดข้าวเปลือก ในเขตพื้นที่อำเภอป่าซาง

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นางสาวประหยัด มะโนพะเส้า รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดลำพูน และนางสาวสุดธิดา หาญฤทธิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานเพื่อดำเนินงานจัดตลาดนัดข้าวเปลือก ปีการผลิต 2564/65 จังหวัดลำพูน เพื่อซักซ้อมแนวทาง ขั้นตอนการรับซื้อผลผลิตภายในงานตลาดนัดฯ และพิจารณากำหนดราคากลางรับซื้อข้าวเปลือกแต่ละชนิดตามคุณภาพข้าว โดยจะมีการจัดงานระหว่างวันที่ 5 – 7 พฤศจิกายน 2564 ณ ท่าข้าวสิริวัฒนาการเกษตร (ท่าข้าวเจ๊แดง) เลขที่ 290 หมู่ 1 ตำบลม่วงน้อย อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน เวลา 10.00 – 18.00 น. และกำหนดราคารับซื้อข้าวเปลือกสันป่าตอง 1 ความชื้นไม่เกิน 30% ที่ตันละ 6,000 – 6,100 บาท

Leave a Reply