ข่าวประชาสัมพันธ์

กษจ.และคณะ ติดตามการหยุดเผาพื้นที่เกษตรเขตอำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

วันที่ 10 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 น. นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน ออกพื้นที่ติดตามโครงการส่งเสริมการหยุดการเผาในพื้นที่การเกษตรและการป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 โดยการติดตั้งระบบพ่นละอองน้ำบริเวณรอบสำนักงานเพื่อช่วยสร้างความชุ่มชื้นให้กับอากาศ ติดตามสถานการณ์แก้ไขปัญหาวิกฤติภัยแล้ง ตลอดจน ประชาสัมพันธ์สถานการณ์ของโรคใบด่างมันสำปะหลัง ในพื้นที่ตำบลก้อ ตำบลแม่ลาน ตำบลนาทราย และตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน และเยี่ยมเยียนจุดจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย YSF ณ ที่ทำการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรอำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

Leave a Reply