ข่าวประชาสัมพันธ์

ขับเคลื่อนเมือง สู่ความสุข ในยุคโควิด 19

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. นางสาวประหยัด มะโนพะเส้า รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นางสาวอุบลวรรณ รักษ์ธรรม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมรับฟังการสัมมนาวิชาการ เนื่องในวันผังเมืองโลก พ.ศ. 2564 (World Town Planning Day ) เรื่อง Resilient & Recovery Cities : ขับเคลื่อนเมือง สู่ความสุข ในยุคโควิด 19 (ผ่านระบบออนไลน์) ซึ่งเป็นเวทีแลกเปลี่ยนและรับฟังความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญจากภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในการวางผังเมืองและฟื้นฟูผังเมืองเพื่อขับเคลื่อนงานด้านผังเมืองของประเทศให้บรรลุผลสำเร็จ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19


Leave a Reply