ข่าวประชาสัมพันธ์

นวส.พืช เข้าร่วมออกตรวจสถานที่ขอรับอนุญาตกัญชา

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. จังหวัดลำพูน โดยนางสาวประหยัด มะโนพะเส้า หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นางสาวพรพรรณ์ เลสัก นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ร่วมออกตรวจสถานที่ขอรับอนุญาตผลิตซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชาและประชุมคณะกรรมการพิจารณาอนุญาตให้ปลูกกัญชาทางการแพทย์ในพื้นที่จังหวัดลำพูน ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองช้างคืน เลขที่ 144 หมู่ 4 ตำบลหนองช้างคืน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

Leave a Reply