ข่าวประชาสัมพันธ์

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารติดตามการจ้างปรับปรุงบ้านพักข้าราชการในเขตพื้นที่อำเภอลี้และทุ่งหัวช้าง

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 น. นางสาวประหยัด มะโนพะเส้า หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นายไพศาล ใจเหิน เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน และนางสาวสุดาพร ชัยฉกรรจ์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ติดตามการจ้างปรับปรุงบ้านพักข้าราชการสำนักงานเกษตรอำเภอลี้ อำเภอลี้ และบ้านพักข้าราชการสำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน

Leave a Reply