ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรจังหวัดลำพูนประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำพูน

วันที่ 28 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30 น.นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน ร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 12/2563 โดยมีนายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมฯ มีหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดลำพุนเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมหริภุญชัย ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดลำพูน

Leave a Reply