ข่าวประชาสัมพันธ์

ฉลองยอดขาย 300 ล้าน ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com

วันที่ 12 พ.ย. 2564 เวลา 09.30 น. นางสาวประหยัด มะโนพะเส้า รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้คณะทำงานโครงการส่งเสริมตลาดเกษตรออนไลน์ ระดับจังหวัด เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานโครงการส่งเสริมตลาดเกษตรออนไลน์ ครั้งที่ 3/2564 ผ่านระบบ Zoom Meeting จากห้อง Operation Room ชั้น 2 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อหารือแนวทางการจัดกิจกรรมการจัดแคมเปญฉลองยอดการจำหน่ายตลาดเกษตรกรออนไลน์.com ครบ 300 ล้านบาท และเทศกาลของขวัญปีใหม่ โดยมีนายขจร เราประเสริฐ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในการประชุม

Leave a Reply