ข่าวประชาสัมพันธ์

เจ้าหน้าที่ระดับจังหวัดฝ่ายบริหาร เข้าร่วมประชุมหลักเกณฑ์การใช้พลังงาน

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 น. นางสาวประหยัด มะโนพะเส้า หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศรักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นางสาวศิริกร กิ่งอุโมงค์ เจ้าพนักงานธุรการเข้าร่วม“อบรมซักซ้อมความเข้าใจเกณฑ์และวิธีการรายงานการใช้พลังงาน” ณ ห้องประชุม Convention hall อัลไพน์ กอล์ฟ รีสอร์ท เชียงใหม่ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน โดยนางสุภาพรรณ หมั่นเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดการอบรม

Leave a Reply