ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ปรับแต่งภูมิทัศน์บริเวณ​ฝายพัชรธรรม

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 นางสาวประหยัด มะโนพะเส้า หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นายสุนทร ตระนาวศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ว่าที่ร้อยตรี ณภัทร นาวา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ นายบุญทอง ศรีสกุลคีรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร และนักศึกษาฝึกงานปรับแต่งภูมิทัศน์บริเวณบริเวณ​ฝายพัชรธรรมโดยทำการตัดแต่งกิ่งต้นโกโก้ และแปลงผัก