ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ตัดแต่งกิ่งลำไย เพิ่มการออกดอก

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 15.00 น. นางสาวประหยัด มะโนพะเส้า หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นายสุนทร ตะนาวศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานไม้ผล กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน นำเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน ตัดแต่งกิ่งลำไย บริเวณด้านหน้าสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน เพื่อเตรียมต้นลำไยให้พร้อมในการพ่นสารกระตุ้นให้ลำไยมีการออกดอกในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ และเก็บเกี่ยวผลสดในช่วงเดือนมิถุนายน ทั้งนี้ มีการถ่ายทำคลิปวีดีโอการตัดแต่งกิ่งลำไยเพื่อนำไปเผยแพร่ให้แก่เกษตรกร ในช่องทางออนไลน์ต่อไป