ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูนร่วมขับเคลื่อนงานตามแผนการตรวจราชการของกระทรวงเกษตรฯ

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. นางสาวประหยัด มะโนพะเส้า รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยนางสาวอุบลวรรณ รักษ์ธรรม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการติดตามงานตามคำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 951/2564 เรื่องแผนการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในระดับพื้นที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2565 เขตตรวจราชการที่ 15 (นายชาตรี บุญนาค) ผ่านระบบออนไลน์ Application zoom meeting ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน