ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูนร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 10/2564

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. นางสาวประหยัด มะโนพะเส้า หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดลำพูน ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 10/2564 โดยมีนายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมฯ มีการติดตามการดำเนินงานและพิจารณาอนุมัติโครงการที่สมาชิกขอรับการสนับสนุนโครงการฯ ณ ห้องประชุมมหันตยศ ศาลากลางจังหวัดลำพูน