ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูนร่วมขับเคลื่อน Agri-Map

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 นางสาวประหยัด มะโนพะเส้า รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นางสาวอุบลวรรณ รักษ์ธรรม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) ระดับอำเภอ ทุกอำเภอ เข้าร่วมติดตามการประชุมชี้แจงโครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านระบบ Zoom Application Meeting เพื่อประโยชน์ในการดำเนินงาน และประยุกต์ใช้ในงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ต่อไป