ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูนร่วมขยายผลงานวิจัยพร้อมใช้สู่เกษตรกร

วันที่ 24 พ.ย. 2564 เวลา 13.30 น. นางสาวประหยัด มะโนพะเส้า รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ตัวแทนเจ้าหน้าที่ทุกกลุ่ม ร่วมประชุมแนวทางการส่งเสริมและขยายผลงานวิจัยระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตรกับสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือในการนำงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม มาขยายผลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร การนำงานวิจัยพร้อมใช้มาขยายผลสู่เกษตรกร ในปีงบประมาณ 2565 ผ่านระบบทางไกล Application Zoom โดยมี นางอัญชลี สุวจิตตานนท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในการประชุม