ข่าวประชาสัมพันธ์

ทีมจังหวัดลำพูน ร่วมพัฒนาฝายพัชรธรรม

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นางสาวประหยัด มะโนพะเส้า หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน ร่วมกับเทศบาลตำบลเวียงยอง และประชาชนในพื้นที่หมู่บ้านวังไฮ ร่วมพัฒนาฝายพัชรธรรม ในกิจกรรม Big Cleaning Day และทำกิจกรรมการผลิตปุ๋ยหมัก ณ ฝายพัชรธรรม ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน