ข่าวประชาสัมพันธ์

รักษาการ กษจ.ลำพูน ร่วมประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินภาครัฐ

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 น. นางสาวประหยัด มะโนพะเส้า หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดลำพูน เข้าร่วมประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 2/2564 โดยนายบุญส่ง ไชยมณี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดการประชุม ณ ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน