ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูนร่วมพิธีมอบรางวัลผู้ชนะการประกวดแผนธุรกิจยอดเยี่ยม

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 น.นางสาวประหยัด มะโนพะเส้า หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ รักษาการเกษตรจังหวัดลำพูนพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธีมอบรางวัลผู้ชนะการประกวดแผนธุรกิจยอดเยี่ยม การเสนวนาเชิงวิชาการการนำเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อการสร้างโอกาสทางธุรกิจ ณ ห้องแกรนด์จามจุรี 1 เดอะแกรนด์จามจุรี รีสอร์ท ตำบลเหมืองง่า อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โดยมีนายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธี มีหัวหน้าส่วนราชการและพี่น้องเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการยกระดับสินค้าเกษตรปลอดภัย สู่เมืองเกษตรสีเขียว ตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ทั้งนี้ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายพสิษฐ์ สุขสวัสดิ์ อำเภอเวียงหนองล่อง รางวัลรองชนะเลิศ 2 รางวัล ได้แก่ นายอโนชา ปาระมีสัก อำเภอเมืองลำพูน และ นายวิกร ไวว่อง อำเภอเมืองลำพูน โดยได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณพร้อมเงินรางวัล 20,000 บาท และ 15,000 บาท ตามลำดับ จัดโดย สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน