ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูนร่วมแสดงความยินดี… เตรียมความพร้อมพัฒนาบุคลากรสู่การเป็นนักบริหาร

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 นางสาวประหยัด มะโนพะเส้า หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ร่วมดำเนินการจัดพิธีรับมอบประกาศนียบัตรและเข็มวิทยฐานะ ของกรมส่งเสริมการเกษตร ผ่านระบบออนไลน์ จากห้องประชุม 7 ชั้น 5 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร แก่เเจ้าหน้าที่ผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรเสริมสร้างศักยภาพนักบริหาร ส่งเสริมการเกษตรระดับอำเภอ (นสอ.) สูำหรับการเป็นนักบริหารส่งเสริมการเกษตรระดับกลาง (นสก.) ปี พ.ศ. 2564 และหลักสูตร นักบริหารส่งเสริมการเกษตร ระดับกลาง (นสก.) และระดับต้น (นสต.) ประจำปี 2564 โดยมีนายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรให้เกียรติเป็นประธาน มีผู้เข้าร่วมจากจังหวัดลำพูนรับมอบแบ่งเป็น นสก. จำนวน 7 ราย และ นสต. จำนวน 3 ราย ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน