ข่าวประชาสัมพันธ์

เจ้าพนักงานธุรการระดับจังหวัดร่วมพิจารณาจ้างปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 นางสาวประหยัด มะโนพะเส้า ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ รักษาราชการแทน เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นายไพศาล ใจเหิน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน และนางสาวสุดาพร ชัยฉกรรจ์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ พร้อมด้วย เกษตรอำเภอแม่ทา และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ทา พิจารณาผลการจ้างปรับปรุงบ้านพักข้าราชการสำนักงานเกษตรอำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอแม่ทา ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน โดยมีนายสมาน กองแก้ว นายอำเภอแม่ทา เข้าร่วมสังเกตการณ์