ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูนร่วมลงพื้นที่เตรียมพร้อมติดตามขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริอ่างเก็บน้ำบ้านป่ากล้วย ทุ่งหัวช้าง🌳

วันที่ 2 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. นางสาวประหยัด มะโนพะเส้า หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดลำพูน ร่วมลงพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่เขตจังหวัดลำพูน มีนายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธาน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนปม อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน มีปลัดจังหวัดลำพูน นายอำเภอทุ่งหัวช้าง เกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง และหัวหน้าส่วนราชการรวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเตรียมการ มีกำหนดการติดตามและขับเคลื่อนโครงการฯ โดย นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ในวันที่ 4 ธันวาคม 2564 ณ โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านป่ากล้วย ตำบลตะเคียนปม อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน ทั้งนี้สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูนรับผิดชอบการจัดเตรียมข้อมูลและนำเสนองานด้านการเกษตรและการส่งเสริมการเกษตรของประชาชนในพื้นที่บริเวณ โครงการฯ