ข่าวประชาสัมพันธ์

ลำพูน…จัดประชุมคณะกรรมการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ

วันที่ 3 ธันวาคม 2564 นายภาษเดช หงส์ลดารมย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานประชุมคณะกรรมการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร จังหวัดลำพูน ครั้งที่1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุม สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย นางสาวประหยัด มะโนพะเส้า หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศรักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดลำพูน นางกนกวรรณ พรหมตัน หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต และคณะกรรมการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ระดับจังหวัด เพื่อร่วมพิจารณาแนวทางการจัดงาน และรูปแบบในการจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565