ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูนร่วมปลูกหญ้าแฝก และป้องกันกำจัดแมลงในพืชผัก บริเวณรับเสด็จ” ว

วันที่ 8 ธันวาคม 2564 นางสาวประหยัด มะโนพะเส้า หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นายทศพล ไม้แสนช่าง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนายบุญทอง ศรีสกุลคีรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเทศบาลตำบลเวียงยอง ดำเนินการปลูกหญ้าแฝกบริเวณพื้นที่เก็บน้ำเกษตรทฤษฎีใหม่ ตำบลเวียงยอง และดำเนินการพ่นสารสกัดสะเดาในการป้องกันกำจัดศัตรูพืช บริเวณพื้นที่รับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ซึ่งจะเสด็จในพื้นที่จังหวัดลำพูน ในวันที่ 13 ธันวาคม 2564 นี้