ข่าวประชาสัมพันธ์

วสช. ลำไยแปลงใหญ่ลำไยตำบลศรีเตี้ย 1 เร่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ลำไยเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดออนไลน์