ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ด้านการบำรุงรักษา ซ่อมแซม และวิธีการปฏิบัติก่อนและหลังการใช้งานเครื่องจักรกลการเกษตร

วันที่ 8 ธันวาคม 2564 นางสาวประหยัด มะโนพะเส้า หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้กลุ่มอารักขาพืชร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโฮ่ง ดำเนินงานโครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตร กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ด้านการบำรุงรักษา ซ่อมแซม และวิธีการปฏิบัติก่อนและหลังการใช้งานเครื่องจักรกลการเกษตร โดยนายชัยพร วิชัยคำ ตำแหน่ง ครู คศ.2 แผนกช่างยนต์ พร้อมคณะครูจากวิทยาลัยเทคนิคลำพูน และนางศรีพรรณ คำสงค์ เกษตรอำเภอบ้านโฮ่งให้เกียรติเป็นประธานและพบปะผู้เข้าร่วมอบรมฯ ณ ที่ทำการแปลงใหญ่มะม่วงตำบลเหล่ายาว อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน โดยมีสมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่มะม่วงเข้าร่วม จำนวน 25 ราย